Utsman bin Affan Ra.

Rp 100.000 40%
Rp. 60.000

Utsman bin Affan Ra. termasuk golongan assabiqunal awwalun. Ia adalah orang yang memercayai Rasulullah Saw. ketika banyak orang mengingkarinya. Utsman bin Affan Ra. adalah orang yang telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan umat Islam dari pertumpahan darah, merelakan nyawanya yang suci untuk menghindari jatuhnya korban jiwa dari kalangan umat muslim.

Seperti apakah kisah hidup khalifah yang dikenal amat dermawan ini? Buku bagus yang ada di tangan Anda ini mengisahkan perjalanan hidup khalifah ketiga ini sejak masa perjuangannya bersama Rasulullah Saw. hingga ia menjadi khalifah dengan wilayah taklukan yang begitu luas, yang membentang dari Romawi, Jazirah Arab, hingga Afrika.

Buku ini mengisahkan perjuangan Utsman bin Affan Ra. bersama Rasulullah Saw. di Makkah dan Madinah juga perjalanan sang pemilik dua cahaya kemuliaan dalam menaklukkan berbagai wilayah di sekitar Madinah, hingga cara yang ia lakukan dalam mengatasi berbagai pemberontakan yang berujung pada pembunuhan terhadap dirinya. Sebuah buku terbaik yang amat penting untuk dikoleksi. Selamat membaca!

Rincian buku:

Penulis : Abdul Syukur al-Azizi
Penerbit : DIVA Press
Tahun terbit : 2020
ISBN : 9786023919536
Halaman : 392

Buku Terkait


Robin Le Poidevin
Rp 58.000 30%
Rp 40.600

Faruq Juwaidah
Rp 50.000 30%
Rp 35.000

George Eliot
Rp 50.000 30%
Rp 35.000

Dr. Marzuki, M.Ag., Sun Choirol Ummah, S.Ag., M.S.I.
Rp 75.000 30%
Rp 52.500

Margaret Walters
Rp 60.000 30%
Rp 42.000

Kang Maman
Rp 55.000 30%
Rp 38.500