Utsman bin Affan Ra.

Rp 100.000 20%
Rp. 80.000

Utsman bin Affan Ra. termasuk golongan assabiqunal awwalun. Ia adalah orang yang memercayai Rasulullah Saw. ketika banyak orang mengingkarinya. Utsman bin Affan Ra. adalah orang yang telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan umat Islam dari pertumpahan darah, merelakan nyawanya yang suci untuk menghindari jatuhnya korban jiwa dari kalangan umat muslim.

Seperti apakah kisah hidup khalifah yang dikenal amat dermawan ini? Buku bagus yang ada di tangan Anda ini mengisahkan perjalanan hidup khalifah ketiga ini sejak masa perjuangannya bersama Rasulullah Saw. hingga ia menjadi khalifah dengan wilayah taklukan yang begitu luas, yang membentang dari Romawi, Jazirah Arab, hingga Afrika.

Buku ini mengisahkan perjuangan Utsman bin Affan Ra. bersama Rasulullah Saw. di Makkah dan Madinah juga perjalanan sang pemilik dua cahaya kemuliaan dalam menaklukkan berbagai wilayah di sekitar Madinah, hingga cara yang ia lakukan dalam mengatasi berbagai pemberontakan yang berujung pada pembunuhan terhadap dirinya. Sebuah buku terbaik yang amat penting untuk dikoleksi. Selamat membaca!

Rincian buku:

Penulis : Abdul Syukur al-Azizi
Penerbit : DIVA Press
Tahun terbit : 2021
ISBN : 9786023919536
Halaman : 392

Buku Terkait


Ernest Jones
Rp 160.000 25%
Rp 120.000

Editor Joy A. Palmer
Rp 100.000 25%
Rp 75.000

Najamuddin Muhammad
Rp 45.000 25%
Rp 33.750

Wahyu Indra Permana
Rp 40.000 25%
Rp 30.000

Imron Mustofa
Rp 60.000 20%
Rp 48.000

Nur Rokhim
Rp 60.000 25%
Rp 45.000