Dialah Allah Swt yang Kita Sembah

Rp 60.000 20%
Rp. 48.000

Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki telah menulis banyak kitab selama hidupnya. Dan, semua kitab yang ditulisnya menjadi kitab pedoman Ahlus Sunnah wal Jama’ah, salah satunya termasuk Dialah Allah Swt yang Kita Sembah ini.
Buku ini merupakan tulisan ringkas tentang persoalan-persoalan penting yang banyak menimbulkan perselisihan di antara para pencari ilmu. Di antaranya ialah persoalan istiwa’ (bersemayamnya Allah), persoalan-persoalan yang berhubungan dengan tauhid uluhiyah, rububiyah, asma’ (nama-nama Allah) dan sifat-sifat-Nya. Selain itu, buku ini juga mengupas persoalan yang berkaitan dengan kedudukan Pencipta dan ciptaan, majaz ‘aqli, tentang takwil, seputar penyimpangan orang yang batil dan reduksi orang yang sesat.
“Kami memohon pada Allah Swt agar menjadikan tulisan ini berguna dan tulus semata karena-Nya. Kami juga memohon agar Dia menampakkan kebenaran memang sebagai kebenaran dan menuntun kami untuk mengikutinya. Kami pula memohon agar Dia menunjukkan kebatilan memang sebagai kebatilan dan menuntun kami untuk menjauhinya. Sesungguhnya, Dia Maha Kuasa dan Maha Mengabulkan doa,” tulis Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki.

Rincian buku:

Penulis : Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki
Penerbit : DIVA Press
Tahun terbit : 2022
ISBN : 978-623-293-723-9
Halaman : 174

Buku Terkait


Arum Faiza
Rp 60.000 20%
Rp 48.000

@mroisalmaududy
Rp 68.000 20%
Rp 54.400

Nurul Lathiffah
Rp 65.000 20%
Rp 52.000

El-Salman Ayashi.Rz
Rp 60.000 20%
Rp 48.000

Jingga Gemilang
Rp 70.000 25%
Rp 52.500

Insan Nurrohiem
Rp 45.000 20%
Rp 36.000