Ensiklopedia Hari Kebangkitan

Rp 80.000 20%
Rp. 64.000

Ketika telah ditiup sangkakala ash-sha’iqah, matilah segala sesuatu yang di langit maupun di bumi, kecuali yang dikehendaki Allah Ta’ala. Kemudian Dia menurunkan hujan. Ditiuplah lagi sangkakala oleh Malaikat Israfil. Tibalah sekarang Hari Kebangkitan. Seluruh umat sejak Nabi Adam hingga manusia terakhir dibangkitkan untuk menghadap pengadilan Allah Swt.

Bagaimanakah keadaan manusia ketika dibangkitkan kembali? Seperti apakah petaka dan huru-hara di Padang Mahsyar? Siapakah golongan yang tidak mendapat naungan-Nya? Bagaimanakah proses timbangan alam manusia? Mungkinkah kita termasuk orang-orang yang masuk surga-Nya tanpa hisab, diperkenankan meminum susu dari taman Sang Nabi?

Buku ini merupakan masterpiece ulama besar Ibnu Katsir berjudul Al-Bidayah wa an-Nihayah (An-Nihayah fil Fitani wal Malahim) juz 19. Ia berhasil mengupas secara apik berbagai topik penting seputar Hari Kebangkitan, seperti huru-hara dan malapetaka pada hari kebangkitan, ganjaran serta balasan pada hari kebangkitan, timbangan (mizan), hisab, haud (kolam) Nabi Muhammad Saw., Padang Mahsyar, dan sebagainya.

Selamat membaca!

Rincian buku:

Penulis : Al-Hafizh Ibnu Katsir Dimasyqi
Penerbit : DIVA Press
Tahun terbit : 2020
ISBN : 9786232930155
Halaman : 402

Buku Terkait


Arum Faiza
Rp 60.000 20%
Rp 48.000

@mroisalmaududy
Rp 68.000 20%
Rp 54.400

Nurul Lathiffah
Rp 65.000 20%
Rp 52.000

El-Salman Ayashi.Rz
Rp 60.000 20%
Rp 48.000

Jingga Gemilang
Rp 70.000 25%
Rp 52.500

Insan Nurrohiem
Rp 45.000 20%
Rp 36.000