Mendidik Buah Hati dengan Hati

Rp 75.000 20%
Rp. 60.000

“Kolaborasi antara teori mendidik anak yang memadai—mulai dari padagogi Nabawi hingga Montessori—dengan pengalaman dan peristiwa riil di lapangan, menjadikan buku ini semakin memiliki maqam berkelas dalam wacana pendidikan modern. Para praktisi pendidikan, guru, dan orang tua yang menginginkan anak-anak (didik)-nya tumbuh menjadi generasi yang unggul baik intelektual, emosional, ataupun spiritual, sebaiknya menyelami buku ini….”
Prof. Masdar Hilmy, Ph.D.
(Guru Besar Sosiologi Pendidikan, UIN Sunan Ampel Surabaya)

Buku ini sangat penting dibaca tidak saja oleh para orang tua, tetapi juga para pendidik, agar betul-betul memahami dunia anak-anak yang ceria, serta bagaimana mendidik serta membimbing mereka sehingga tumbuh menjadi generasi yang cerdas dan berkualitas. Sebab, kesalahan dalam mendidik anak akan berakibat fatal.

Banyak sekali di antara orang tua dan bahkan guru yang kurang menyadari hal ini. Membesarkan dan mendidik anak tidak cukup hanya berbekal cinta yang tak berdasar pada ilmu. Cinta saja tak cukup untuk melahirkan generasi tangguh. Akan tetapi, dibutuhkan tangan-tangan sejuk yang penuh dedikasi tinggi, dibutuhkan tangan-tangan yang penuh kearifan sehingga kelak lahir generasi penerus yang benar-benar mengagumkan.

Rincian buku:

Penulis : Dr. Abdul Wahid, M.Ag
Penerbit : DIVA Press
Tahun terbit : 2023
ISBN : 978-623-189-200-3
Halaman : 236

Buku Terkait


Arum Faiza
Rp 60.000 20%
Rp 48.000

@mroisalmaududy
Rp 68.000 20%
Rp 54.400

Nurul Lathiffah
Rp 65.000 20%
Rp 52.000

El-Salman Ayashi.Rz
Rp 60.000 20%
Rp 48.000

Jingga Gemilang
Rp 70.000 25%
Rp 52.500

Insan Nurrohiem
Rp 45.000 20%
Rp 36.000