Rasulullah Sang Sufi Agung

Rp 55.000 20%
Rp. 44.000

Buku ini mengupas tentang kehidupan sufi ala Rasulullah Saw. Gambaran lengkap ihwal kehidupan sufi ala beliau berdasarkan sifat-sifatnya yang mulia, seperti fathanoh, tabligh, omanoh, dan shiddiq dipaparkan secara komprehensif di dalam buku ini.

Di samping itu, buku inijuga mengurai beragam cara atau kiat menjadi sufi ala Rasulullah Saw. Di antaranya, kita dimotivasi untuk sudi mencari ilmu, membiasakan diri bersikap wara', sabar, zuhud, dan senantiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari.

Inilah buku yang niscaya akan mengantarkan kita untuk sudi meneladani laku sufi Rasulullah Saw. Berbagai sikap terpuji terhadap sesama, tetangga, orang tua, serta kepada makhluk Allah Swt. yang lainnya yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. dapat kita simak secara detail di dalam buku ini. Selamat membaca!

Rincian buku:

Penulis : Muhammad Zulian Alfarizi
Penerbit : Laksana
Tahun terbit : 2020
ISBN : 9786024079383
Halaman : 216

Buku Terkait


Arum Faiza
Rp 60.000 20%
Rp 48.000

@mroisalmaududy
Rp 68.000 20%
Rp 54.400

Nurul Lathiffah
Rp 65.000 20%
Rp 52.000

El-Salman Ayashi.Rz
Rp 60.000 20%
Rp 48.000

Jingga Gemilang
Rp 70.000 25%
Rp 52.500

Insan Nurrohiem
Rp 45.000 20%
Rp 36.000