Sesaudara dalam Iman

Rp 75.000 20%
Rp. 60.000

“Jadikanlah orang lain bagai timbangan bagimu: lakukanlah kepada mereka apa yang kamu ingin mereka lakukan padamu dan jangan lakukan kepada mereka apa yang kamu tak ingin mereka lakukan padamu.”
—Sayyidina Ali bin Abi Thalib

Dari khazanah ayat, sunnah Kanjeng Rasul Saw, sampai atsar sahabat, tabi’in, dan tabi’it tabi'in, serta qaul ulama, tidak ada keterangan yang membolehkan kita bersikap keras, kasar, benci, memusuhi sedikit pun. Ini semua selaras betul dengan sifat agama Islam yang rahmatan lil ‘alamin, akhlak Kanjeng Rasul Saw yang karimah, serta sifat-sifat haq sang mukmin yang welas asih (wuddan) dan rendah hati (haunan).
Kita semua, dalam segala perbedaan hidup dan jalan yang memang ditakdirkanNya majemuk, adalah bermuasal sesaudara dalam derajat sama-sama “‘iyaluLlah” (anak-anak Allah Swt). “Semua makhluk (manusia) adalah ‘anak-anak’ Allah Swt, dan sebaik-baik anak adalah anak yang paling baik kepada anak-anak lainnya,” dawuh Kanjeng Nabi Saw.
Seyogianya, keterangan ini telah cukup untuk kita genggam selalu sebagai ajaran kerahmatan Islam. “Kita semua adalah sesaudara dalam iman; jikapun tidak, kita semua adalah sesaudara dalam kemanusiaan,” tutur Sayyidina Ali bin Abi Thalib.

Rincian buku:

Penulis : Edi AH Iyubenu
Penerbit : DIVA Press
Tahun terbit : 2021
ISBN : 978602xxxxxxx
Halaman : 324

Buku Terkait


Arum Faiza
Rp 60.000 20%
Rp 48.000

@mroisalmaududy
Rp 68.000 20%
Rp 54.400

Nurul Lathiffah
Rp 65.000 20%
Rp 52.000

El-Salman Ayashi.Rz
Rp 60.000 20%
Rp 48.000

Jingga Gemilang
Rp 70.000 25%
Rp 52.500

Insan Nurrohiem
Rp 45.000 20%
Rp 36.000